RatMed.Info

O koronawirusie dla ratowników medycznych

Nota redakcyjna

Szanowni Państwo,
w obecnej sytuacji epidemiologicznej i potrzeb z niej wynikających dla ratownictwa medycznego w naszym kraju, informujemy, że tłumacze języka włoskiego całkowicie bezpłatnie zaangażowali się do przetłumaczenia włoskich procedur ratowniczych. Nadmieniamy, że osoby te nie są związane zawodowo z tematyką ratownictwa oraz medycyną. W związku z powyższym – obok polskiego tłumaczenia będą zamieszczane oryginalne teksty włoskie. Jednoznacznie prosimy nie traktować przedstawionego tłumaczenia jako oficjalnych wytycznych dotyczących postępowania i terapii u pacjentów dotkniętych wirusem SARS-COV 2 wywołującym COVID-19.

Medycyna jest dziedziną bardzo dynamiczną, otwartą na rozwój i zmiany, szczególnie w sytuacji jaka zaistniała obecnie, gdzie proponowane terapie i metody postępowania są swoistym eksperymentem.
Autorzy tłumaczeń nie są związani zawodowo z ratownictwem i medycyną, starali się z dużym zaangażowaniem wiernie przetłumaczyć tekst włoski na język polski.

Jednak wobec ludzkiej omylności, braku przygotowania medycznego nie możemy zagwarantować, że przedstawiony tekst i zaproponowane w nim metody postępowań i terapii są najlepszą i jedyną drogą pomocy pacjentom.

W związku z powyższym NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za jakiekolwiek błędy lub uchybienia wynikające z korzystania przez Państwo z powyższego tłumaczenia lub włoskich materiałów źródłowych.

Gorąco rekomendujemy korzystanie z oficjalnych wytycznych i porównywanie przedstawionego Państwu tłumaczenia włoskich materiałów z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia, towarzystw lekarskich oraz krajowych konsultantów medycznych.