RatMed.Info

O koronawirusie dla ratowników medycznych

Podziękowania

RatMed.info

W związku z rozpoczętą akcją pozyskiwania obcojęzycznej dokumentacji od zagranicznych służb medycznych oraz spontanicznej inicjatywy pilnego i szybkiego tłumaczenia tekstów na język polski, wszystkim osobom dobrej woli, które okazały otwarte serce, bezinteresowność oraz chęć pomocy naszym służbom, składamy serdeczne PODZIĘKOWANIA. Państwa tłumaczenia na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej www.ratmed.info

Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy dokonują weryfikacji zamieszczanych przez nas materiałów.