RatMed.Info

O koronawirusie dla ratowników medycznych
transport medyczny

Tryb świadczenia transportu

System udzielania pomocy dla karetek wysyłanych do pacjentów z gorączką – trudnościami w oddychaniu – kaszlem, do podejrzanych przypadków i w przypadku konieczności świadczenia pilnego transportu w innych wypadkach.

A) Tryb świadczenia transportu w przypadku pacjenta z gorączką i lekkimi objawami ze strony układu oddechowego, poruszającego się o własnych siłach, wymagającego hospitalizacji

Operator obsługujący linię co118 [centrala operacyjna], który odebrał wezwanie, powinien:

 • upewnić się, że pacjent jest w stanie samodzielnie chodzić;
 • zapytać kogoś z członków rodziny (jeśli obecny), czy będzie mógł sprowadzić pacjenta na dół po przyjeździe karetki, po tym jak wolontariusz da wyraźne „ok” na zejście, lub zadzwoni bezpośrednio domofonem lub przez linię co118;
 • powiadomić wolontariusza, że pacjent został poinformowany o konieczności zachowania odległości co najmniej 1 metra od ratownika podczas wsiadania do ambulansu;
 • powiadomić właściwe stanowisko karetek spośród dostępnych w systemie co118 i poinformować o:

konieczności stosowania śoi (maseczki ffp2, gogle, podwójne rękawiczki)

 • Po przyjeździe na miejsce docelowe powiadomić pacjenta/członka rodziny o możliwości zejścia na dół (domofonem lub przez linię co118).
 • Poprosić pacjenta o założenie maseczki chirurgicznej i zachować odległość od pacjenta co najmniej 1 metra podczas wsiadania.
 • Jeśli stan pacjenta to umożliwia, wolontariusze zajmują miejsce w kabinie kierowcy.
 • Jeśli obecność wolontariusza w kabinie sanitarnej okaże się niezbędna, musi on w miarę możliwość założyć fartuch, po czym wejść do środka kabiny, unikając w każdym razie wszelkich kontaktów poza tymi niezbędnie koniecznymi (np. Założenie maseczki z tlenem).
 • Miejsce do którego pacjent zostanie przewieziony zostanie przekazane przez centralę co118.
 • Po zakończeniu transportu, należy odkazić gogle zgodnie ze wskazaniami.

B) Tryb świadczenia transportu w przypadku pacjenta z gorączką i lekkimi objawami ze strony układu oddechowego, nieporuszającego się o własnych siłach, wymagającego hospitalizacji

Operator odbierający wezwanie, po tym jak upewni się, że pacjent nie porusza się o własnych siłach, powinien:

 • Powiadomić oddział znajdujący się najbliżej pacjenta spośród tych dostępnych w co118;
 • Poinformować wolontariuszy, że pacjent nie porusza się samodzielnie.
 • Musi przypomnieć wolontariuszom o konieczności stosowania śoi przewidzianych w tym przypadku (maseczka ffp2, gogle, podwójne okulary, fartuch, jeśli dostępny).
 • Podczas załadunku i transportu, wolontariusze muszą ograniczać kontakty do minimum.
 • Pacjent powinien być obsługiwany tylko przez jednego wolontariusza, który będzie jechał w kabinie sanitarnej.
 • Miejsce do którego pacjent zostanie przewieziony zostanie przekazane przez centralę co118.
 • Po zakończeniu transportu, wolontariusze powinni zutylizować zastosowane jednorazowe śoi i odkazić gogle zgodnie ze wskazaniami.

C) Tryb świadczenia transportu w przypadku pacjenta z gorączką i z upośledzeniem funkcji życiowych, wymagającego hospitalizacji

 • Co118 wysyła pojazd medyczny lub odpowiednią karetkę (wykaz dostępny w co118).
 • Operator uruchamiający pojazdy musi poinformować personel, że będą mieli do czynienia z pacjentem o wysoce prawdopodobnym podejrzeniu choroby zakaźnej, w związku z czym zobowiązany jest przypomnieć wszystkim o stosowaniu śoi.
 • Dla wolontariuszy, wskazania są takie same jak w przypadku pacjenta nieporuszającego się o własnych siłach: maseczka ffp2, gogle, podwójne rękawiczki, fartuch, jeśli dostępny.
 • Dla lekarza i pielęgniarza: gogle, ffp3, tyveck, ochraniacze na buty, podwójne rękawiczki.
 • Wolontariusze muszą zachować, na ile to możliwe, odpowiednią odległość od pacjenta, ograniczając do minimum kontakty oraz zapewnić załadunek.
 • Miejsce do którego pacjent zostanie odwieziony zostanie podane przez co118.
 • Po zakończeniu transportu, wolontariusze powinni zutylizować zastosowane jednorazowe śoi i odkazić gogle i ewentualnie osłony twarzy zgodnie ze wskazaniami.

D) Ambulanse przeznaczone do transportu pilnego w innych przypadkach pozostają nimi te zgodne z poprzednimi rozporządzeniami (ambulans dedykowany). Przegroda między kabiną kierowcy a sanitarną musi być szczelna. W kabinie obecny jest tylko kierowca i nie ma on kontaktu ani z personelem sanitarnym ani z pacjentem.

zalecenia

W przypadku, gdy po przyjeździe, u pacjenta zostaną stwierdzone objawy takie jak gorączka lub trudności w oddychaniu, które nie zostały ujawnione podczas wezwania, należy niezwłocznie poinformować co118, aby otrzymać odpowiednie instrukcje, w tym czasie ratownicy muszą zabezpieczyć się wychodząc z pomieszczenia w którym przebywa pacjent i zastosować właściwe śoi: (maseczka ffp2, gogle, podwójne rękawiczki, fartuch, jeśli dostępny).

Wszystkie karetki ratunkowe muszą być szczelne tak, aby odciąć kabinę sanitarną od kabiny kierowcy. Materiały należy przewozić w pojeździe zamknięte w workach (przeźroczystych jeśli możliwe).

Po zastosowaniu, materiały należy odkazić; w każdym pojeździe powinien być dostępny nebulizator do płynów odkażających (na bazie chloroheksydyny/gd90/alkohol 70%).

Karetki do transportu pilnego innego rodzaju to pojazdy określone w poprzednich rozporządzeniach. Muszą one wszystkie być szczelne tak, aby uniemożliwić kontakt między kabiną sanitarną a kabiną kierowcy.

Po każdym transporcie pacjenta z gorączką, przed kolejnym przejazdem pojazd musi zostać odkażony.

system szpitalny

W dniu wczorajszym uruchomiono namiot do wstępnej segregacji (pre-triage) przy izbie przyjęć w szpitalu w la Spezia przeznaczony dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie, podczas gdy w przypadku karetek miejsce przewiezienia pacjenta, izba przyjęć czy segregacja zakaźna (namiot dla zakażonych), jest ustalane na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez co118. Biorąc pod uwagę na pojawiające się nieporozumienia między różnymi stronami, również karetki muszą zatrzymać się na chwilę przed punktem segregacji, gdzie przekażą parametry obecnym tam pielęgniarzom, a następnie zostanie im wskazane miejsce odstawienia pacjenta.

Jasnym jest, że postój w punkcie wstępnej segregacji nie obowiązuje w sytuacji schorzenia, gdzie ważną rolę odgrywa czas; w takim wypadku to CO118 wskazuje miejsce odwiezienia pacjenta do zakładu szpitalnego.
Ponadto namiot rozstawiono także przez Izbą Przyjęć w Sarzana; ale na chwilę bieżącą nie dysponuję jeszcze informacją w sprawie rozporządzenia o uruchomieniu jego działania; jak tylko będzie czynny, przekażę Wam tę informację i wtedy wszystkie karetki z obszaru przynależnego do Ambulatorium w Sarzana przejadą przez namiot do ciepłego wejścia.

IT materiał źródłowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *